ניפוץ מיתוסים

רבים האנשים המגיעים  למשרדו של עורך דין שהם מצוידים בשלל אינפורמציה ומיתוסים אודות הליך הגירושים, הם מתוודעים לעובדות לאחר הסבר של עורכת הדין דורית ענבר סברדליק.


ילדים אוטומטית עם האם:
משמורת הילדים הינו עניין בעל חשיבות עצומה , ההחלטה על ההורה המשמורן מסתמכת על טובת הילד.
בימים אלה מקבלת תאוצה המלצת ועדת שניט המנסה לקדם בין היתר את ביטול חזקת הגיל הרך הקובעת באופן כללי כי עד גיל 6  ישהה הילד עם האם.

לכתובה אין ערך:
הכתובה הינו מסמך משפטי לכל דבר ועניין ובנסיבות מסוימות, בעיקר עם תביעת הגירושין המוגשת על ידי הבעל ללא  עילה אמיתית לחיוב בגט, תהיה זכאית האשה לקבל את כתובתה.

משמורת משותפת מבטלת מזונות:
משמורת משותפת מפחיתה סך של 25% מגובה המזונות ואולם כל מקרה לגופו.

אשה שעוזבת את הבית מפסידה את הבית
אשה שעוזבת את הבית אינה מפסידה את הבית.

זוג הופך לידוע בציבור בחלוף 3 שנים:
ידועים בציבור אינו סטטוס וכל מקרה לגופו, לעיתים ניתן יהיה להכריז על בת או בן זוג כידוע/ה בציבור גם אחרי מספר חודשים.

על הסכם ממון חותמים רק עשירים:
הסכם ממון צופה פני עתיד ומטרתו להבטיח חלוקה על פי הוראותיו של ההסכם והדרך היחידה להסדרת חלוקה שלא על פי חוק היא בהסכם ממון.
יתרה מזו הסכם ממון אשר ניתן גם לכנותו "הסכם כבוד" מבקש להסדיר את ההסכמות בעתיד אם חלילה יבואו הנישואין ו/או הקשר לקיצו.

אשה שבגדה בבעלה תפסיד את משמורת הילדים בבית הדין הרבני.
הדבר אינו נכון ואינו משקף את ההליכים בבית הדין הרבני.
בית הדין כמו בית משפט רואה לנגד עיניו את טובת הילד.

זוגות שנשאו בנישואים אזרחיים לא צריכים להתגרש בבית הדין הרבני –
יהודים שנשאו בחו"ל חייבים להתגרש בבית הדין ולקבל גט לחומרא.

לאשה עדיף לפנות לבית משפט אזרחי קרי בית משפט לענייני משפחה ולגבר לבית הדין הרבני. 
מיתוס זה אינו נכון, לעיתים דווקא לאשה עדיף ונכון לפתוח הליך בבית הדין הרבני והההפך.
כך לדוגמא אשה שבידה הוכחות כי בעלה רעה בשדות זרים (בגד בה) עדיף לפתוח הליך בבית הדין הרבני.
מאידך, שמייצגים גבר בעל ממון רב עדיף להגיש תביעה בבית משפט לענייני משפחה.

לפיכך כל עצה או מיתוס אשר נאמר לכם שלא על ידי עורך דין מומחה בתחום המעמד האישי היא עצת אחיתופל ויש להשמר.

ניפוץ מיתוסים

תחומי עיסוק